Ward Profile

Ward Number Corporator (Name, Number& eMail) Ward Officer ( Name, Number & eMail) Localities
21 Cheekatla Gourishankar 9866846762 S.Papa 8978935650 Lockpeta
22 Vattam Ganeswara rao 9441021110 D Vijaya Kumar 9848345117 Kothapeta
23 Sidgam Jagannadharao 9111902799 V.K.Balaji Rao 9393956244 Ramaraopeta
24 Kaavali Chandhra Vathi 9849535646 K Dasharadhudu 9949153405 housing Borad
25 Pecheti Venkata Narasimharao 9505046666 N Radha Devi 9701385879 AVS Colony
26 Sodadhasi Ashok Kumar 9441266039 M Gopala Krishna Rao 9059934430 Someswara Agraharam
27 Beera Venkata Ramana 9848743667 B.S.Ayyappa Kumar 9848628798 Baddavanipeta
28 Potnuri Bhavani 9866063274 S.Venkata Lakshmi 9290261968 Gutthulavanipeta
29 Chandhaka Uma Sailaja 9959528521 M Siva Prasad Yadhav 9505126554 Chinthalthota
30 Dhanani Surya Prakash 9346622139 KNVV Narasimharao 9989562678 Mavullammapeta
31 Dhanala Durgamma 8790449467 S Gangadhara rao 9494340910 Vadalavanipeta

Pages